بایگانی/آرشیو برچسب ها : توکسین

کلستریدیوم پرفرینژنز عامل مسمومیت غذایی

مسمومیت‌های غذایی ناشی از باکتری‌های اسپورزا و گرم مثبت حداقل سه باکتری میله‌ای شکل اسپورزا و گرم مثبت شناخته شده‌اند که ایجاد مسمومیت غذایی می‌کنند. این سه باکتری شامل کلستریدیوم پرفریژنز (ولشی)، کلستریدیوم بوتولینوم و باسیلوس سرئوس می‌باشند. مسمومیت غذایی ناشی از هر کدام از این باکتری‌ها با غذایی خاص …

بیشتر بخوانید »

باسیلوس سرئوس

مقدمه اولین گزارش در رابطه با مسمومیت‌های غذایی گونه‌های باسیلوس به سال 1906 برمی‌گردد که افرادی دچار مسمومیت غذایی شدند و در بیماران علائمی نظیر اسهال شدید، دلپیچه و استفراغ مشاهده گردید. تا سال 1950 باسیلوس سرئوس به عنوان عامل ایجاد مسمومیت غذایی محسوب نمی‌شد تا اینکه در این سال …

بیشتر بخوانید »